Kandidater Privat Østjylland - Vær opmærksom på at valget er afsluttet, nedenstående oplysninger er "historiske" - Troels Ravn Klausen blev valgt, Chresten H. Ibsen, Hans-Jørgen Kirkeby og Kirsten Vang Nielsen, opnåede ikke valg.

Chresten H. Ibsen:

Valgside hos Forenetkredit.

 

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

 

I første omgang stiller jeg op fordi jeg ønsker flere almindelige boligejere i Forenet Kredits repræsentantskab. Jeg vil gerne være med til at arbejde for god aktiv demokratisk dynamik i repræsentantskabet og Forenet Kredit generelt. Samt at minde koncernen om, at kunderne ikke kun er kunder men i lige så høj grad ejere.

 

Hvad er dine mærkesager?

 

Jeg vil kæmpe for en fair bidragssats. Jeg ønsker at bevare den århundredegamle andelsbaserede foreningsejede realkredit i Danmark. Jeg mener, at realkredit og bank bør adskilles, at finansbranchen i Danmark bør agere etisk, moralsk og samfundsansvarligt. At sikre, at foreningen og koncernens samarbejdsforhold er afbalancerede og fungerer i gensidig respekt.

 

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

 

Samarbejdet både internt i, men også mellem repræsentantskabet og ledelsen af koncernen skal være i top. Desuden skal foreningen bruge sin vægt til at kæmpe for den danske realkreditmodel og bedre konkurrence på området - også i fremtiden.

 

    God realkredit er foreneligt med en fair bidragssats.

 

Lidt om mig

 

Jeg er formand for foreningen Fair Bidragssats, og har været med til at stifte den i 2016. Jeg har stor respekt for den danske realkreditmodel og med den indsats, vores forfædre har lagt for at skabe det, vi kan give videre til vores børn, synes jeg, vi sammen bør værne om den. Jeg er gift med Maija og far til fire, er tidligere selvstændig, hvor jeg har arbejdet med kommunikation blandt andet i finansbranchen. Sidder i repræsentantskabet i Folkesparekassen.

 

 

Hans Jørgen Kirkeby:

Valgside hos Forenetkredit.

 

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

 

Jeg ønsker at Forenet Kredit som ejer Totalkredit og Nykredit bevarer selveje. Forenet Kredit gik efter børsnotering for et par år siden og det blev heldigvis undgået. BRF og RealkreditDanmark er nu ejet af hhv. Jyske Bank og Danske Bank som hver især udtager milliardbeløb hvert år fremfor at polstre sig selv. Dette må aldrig ske for Forenet Kredit. Jeg vil arbejde for af Forenet Kredit på denne måde kan forblive det sikreste og billigste realkreditinstitut i DK.

 

Hvad er dine mærkesager?

 

Realkreditinstitutter bør ved lov adskilles fra Bankvæsen idet banker per definition er meget risikovillige. Banker arbejder altid på at tjene penge, det er selve deres formål. Derfor krakker banker ganske hyppigt, jvf. de mere end 25 danske banker der er krakket indenfor de seneste 20-30 år. Selv danske bank har reelt været krakket og har måttet reddes af staten to gange, første gang i 1922 (Landmandsbanken som den hed dengang) og anden gang i 2008 hvor bankpakke 1, 2 og 3 reddede den på stregen. Realkreditinstitutterne bør holdes adskilt fra den slags.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

 

Belåning af private ejerboliger og erhvervsejendomme bør forblive sikker og billig. Den danske realkreditmodel er verdens bedste og har fungeret godt i næsten 200 år indtil skiftende regeringer startende med Poul Schlütters firkløver i 1988 startede det de kaldte en liberalisering. Poul Nyrups og Anders Foghs regeringer i 90'erne og 00,erne fulgte op og dette har gjort af Forenet Kredit nu er det eneste realkreditinstitut der er selvstændigt. Repræsentantskabet bør sikre denne kurs og forhinder at Forenet Kredit nogensinde bliver børsnoteret. Realkreditinstitutter bør fokusere på at sikre god og billig belåning, målet er ikke at tjene penge.

 

Bevar realkreditinstitutterne som uafhængige, selvejende virksomheder der ledes af lånerne, beskyttet af en lov der sikrer uafhængighed.

 

Lidt om mig

 

Jeg er læge, beskæftiget gennem mange år som kirurgisk overlæge med fokus på bl. a. inkontinens, rekonstruktiv kirurgi og nyretransplantationer. Jeg er gift og har tre voksne børn. Jeg beskæftiger mig med samfundforhold, læser to aviser fast (JP og Weekendavisen) og er læserbrevsskribent. Cykling med MTB og racer fylder lidt i hverdagen og spillemandsviolin tager også en del tid. Realkreditbelåning har optaget mig voldsomt og i 2016 lavede jeg en beregning på udgifterne til bidrag i egen bolig. Fra 2008 til 2016 var stigningen i kr./øre fra ca. 14.000 kr. til ca. 34.000 kr årligt for lån der var blevet mindre i et hus der var øget lidt i værdi. 20.000 kr. årligt for INGENTING i maaaange år - det er ikke fair. Vi har en god økonomi i vores hus, men det er svært for yngre mennesker og andre med en svag økonomi hvis bidragene stiger støt og uforudsigeligt. Danskere i landdiskrikterne/"udkantsDK" er specielt sårbare idet husprisernne ikke stiger væsentligt. Ejheller de bør ikke betale stigende og uforudsigelige beløb i bidrag på realkreditlån for at långiver kan føre pengene over i den bank der ejer realkreditinstituttet. Den gode gamle andels-tanke skal tilbage i realkreditvæsenet.

 

Kirsten Vang Nielsen:

Valgside hos Forenetkredit.

 

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

 

Jeg stiller op for at repræsentere de helt almindelige boligejere, som er i mindretal i repræsentantskabet, men er i flertal blandt låntagerne. Jeg vil kæmpe for medlemsindflydelse og repræsentativt demokrati. For at citere Astrid Lindgren: »Når mennesker, der har magt, holder op med at lytte, så er det på tide at skifte dem ud.«

 

Hvad er dine mærkesager?

 

Forenet Kredit og dermed Nykredit og Totalkredit er den sidste medlemsejede realkreditforening i Danmark. Jeg vil arbejde for at forenet kredit bevarer denne 200 år gamle tradition for medlemsejet realkredit. Jeg er en almindelig boligejer, og vil gerne repræsentere de mange almindelige boligejere, som har brug for realkreditlån, men ikke har en økonomisk baggrund. Jeg vil arbejde for at de almindelige boligejere får en god viden om boliglån på en pædagogisk måde.

 

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

 

Sikre stabil boligøkonomi for de mange boligejere, som frygter både rente og bidragsstigninger og arbejde for at Nykredit og Totalkredit har kunden i fokus. Jeg vil støtte en bæredygtig forretningsstrategi som er i overensstemmelse med FNs verdensmål. Jeg er stor tilhænger af andelstanken og vil kæmpe mod børsnotering af Nykredit, hvis det igen skulle blive bragt op.

 

Lidt om mig

 

Efter 35 år som kræftforsker, har jeg de seneste 5 år beskæftiget mig med forskningssupport, bl.a. patentering af forskningsresultater, fundraising, netværksdannelse og projektledelse. Er pt ansat på Aarhus Universitet, institut for ingeniørvidenskab. Privat bor jeg med min mand og hundehvalp i Ry med udsigt til Knudsø. Jeg har en søn og 3 bonussønner. Vi ynder at sejle på Silkeborgsøerne og besøge Himmelbjerget og andre smukke steder i søhøjlandet.

 

Troels Ravn Klausen:

Valgside hos Forenetkredit.

 

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

 

Af interesse for realkreditområdet. Jeg har, sikkert som mange andre, i mange år ikke interesseret mig synderligt for dette. Det er bare blevet trukket hver måned. I de senere år er jeg gradvist begyndt at interessere mig mere for området, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at én af årsagerne har været de, synes jeg, for mange sager vi har set, hvor grådigheden er stukket helt af. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg holde et vågent øje med dette samtidig med, at jeg vil forsvare mine mærkesager.

Hvad er dine mærkesager?

 

Forenet Kredits 5 mærkesager er alle fornuftige. Lad mig her nævne de 3: At kæmpe for at bevare Totalkredit som en demokratisk forening, hvor jeg kan stille op, og du kan stemme på mig. Altså ingen børsnoteringer og ingen kapitalfonde ind over. At kæmpe for at bevare det solidariske element i realkreditgivningen, altså fair adgang til realkredit uanset din bopæl. At bevare princippet med kundekroner, altså at vi deler en del af overskuddet. Og, i den sammenhæng glæder jeg mig til at blive klogere på argumenterne om, hvorfor bidragssatserne har den størrelse, de har. Jeg henviser til den film, jeg har lagt på min FB side og min LinkedIn side.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

 

De 3 ovennævnte faktorer samt åbenhed. Jeg er en nybegynder på området, men bliver jeg valgt ind, kommer jeg til at sætte spørgsmålstegn ved måden, dette valg afholdes på. I min bog bør vi forsøge os med et digitalt valg. Med bopæl i Silkeborg er der små 30 km til nærmeste valgsted i Skanderborg. På et informationsmøde, jeg deltog i, blev spørgsmålet rejst, og svaret var: "Jamen, vi stemmer heller ikke digitalt til et Folkeringsvalg". Korrekt, men der skal man heller ikke køre 30 km, og - med al respekt - der er den almindelige samfundsinteresse markant større. Så, hvis vi ønsker højere stemmeprocent, og det går jeg sandelig ud fra, vi gør, så bør vi forsøge os med at nedbryde én af de betydelige barrierer, nemlig transporttid til valgsted.

 

    "You have to be the change, you want to see in the world" . Mahatma Gandhi

 

Lidt om mig

 

51 år, gift, Lektor på Erhvervsakademiet MidtVest i Herning/Holstebro. Har boet 24 år i Silkeborg, født i Kolding. Uddannet Cand. Negot. fra Odense Universitet, boet et år i Tyskland i 90érne. Har haft diverse jobs: Underviser, salgschef, selvstændig i 8 år. Lige nu underviser jeg, men hovedparten af min arbejdstid går med at være leder af Studentervæksthuset. Det er et sted, hvor vi hjælper de studerende med at få en idé/komme videre med den idé, de har til en virksomhed. Det er inspirerende at arbejde med unge mennesker med ild i øjnene. I min fritid spiller jeg tennis på konkurrenceplan og jeg har været formand i Silkeborg Tennis Klub i mange år. Jeg læser gerne, samler ind til diverse velgørende organisationer, er bloddonor, er aktiv i Plastic Change, dvs samler plast ind fra naturen, støtter Liverpool FC og SIF. Jeg er medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen på Erhvervsakademi MidtVest. Vil betegne mig som en engageret samfundsborger med klare holdninger.

Vi kan godt lide:

www.fairbidragssats.dk

 

Vigtige datoer:

Valget 2020 er endnu ikke bekendtgjort.

 

Vil du være aktiv i valget ?

Valg@kunderneskandidat.dk

Made with Namu6